Inscope Consulting ondersteunt organisaties bij businessmodel en sociale innovatie met hoogwaardige kennis en gefundeerde analyses. Zodat ze in kunnen spelen op de snel veranderende ontwikkelingen.

Hoe balanceert jouw organisatie tussen verbetering en vernieuwing van je businessmodel? Welke hefbomen en versnellers kun je inzetten? De Businessmodel Innovatiescan geeft je snel en eenvoudig het inzicht om daadkrachtig in te grijpen.

Meer informatie

Hoe gaat je organisatie om met de turbulente ontwikkelingen van de 21e eeuw? Zijn stabiliteit en flexibiliteit onverenigbare grootheden of lost jouw organisatie deze paradox op? Met de Quick Scan Flexibiliteit bepaal je de huidige en benodigde flexibiliteit van je organisatie.

Meer informatie

Hoe kun je slimmer werken en zowel het management als de organisatie vernieuwen? En hoe kun je de impact van sociale innovaties zichtbaar maken? Met onze kennis en analyses over sociale innovatie hebben je technologische innovaties grotere kans van slagen.

Meer informatie

De belangrijkste instrumenten voor innovatie zijn de mensen in de organisatie.

Henk Volberda

Nieuws

Nieuw project High Value Professional Services

Veranderingen in het bedrijfsleven blijven met onwaarschijnlijke snelheid toenemen. Dit leidt tot grote onzekerheid bij high value professional services (HVPS), zoals advocaten en adviseurs. Deze branches groeien sneller dan de economie in het algemeen. Zij nemen maar liefst meer dan 20% van het BNP voor hun rekening in de meeste ontwikkelde landen en worden turbulenter naarmate nieuwe verdienmodellen opkomen. Fundamentele herbezinning op organisatie- en governance-structuren is hierdoor noodzaak. De ontwikkeling van innovatieve en succesvolle businessmodellen vraagt om fundamenteel en creatief denkwerk over nieuwe configuraties en oplossingen.

Lees verder

Symposium Zelfsturing in de Praktijk was een succes

Inscope Consulting organiseerde op 31 maart 2016 een symposium over zelfsturing in het Erasmus Paviljoen. Na een inleiding van Niels van der Weerdt, manager┬ávan Inscope Consulting, schetste Prof. Henk Volberda het landschap met de diverse vormen. Daarna deelden ervaringsdeskundigen van verschillende bedrijven hun kennis en kunde aan de bezoekers en konden zij de opgedane kennis toepassen op hun situatie tijdens de verdiepende workshops. Foto’s van het symposium:

Lees verder

Hoe kunnen we je van dienst zijn?

Bel of mail ons voor een oplossing die past bij de unieke behoefte van jouw organisatie.