Businessmodel vernieuwing bij mkb-accountants goed mogelijk

Inscope Consulting heeft in opdracht NEMACC onderzoek laten uitvoeren bij mkb-accountantskantoren op het gebied van businessmodel innovatie.

Het onderzoek laat zien wanneer mkb-accoutants hun businessmodel moeten veranderen en hoe ze dat het beste kunnen doen.Op 3 juni a.s. presenteren Henk Volberda en Niels van der Weerdt de resultaten van dit grootschalig onderzoek tijdens het NEMACC symposium. Uit het onderzoek blijkt dat de druk vanuit de omgeving om te veranderen hoog is. Het is belangrijk voor de mkb-accountants om in te zetten op voortdurende verbetering van processen en dienstverlening en/of een geheel nieuw aanbod en nieuwe aanpak te ontwikkelen.

Hefbomen voor vernieuwing
Vernieuwende businessmodellen zijn er nog niet veel. Toch laten vijf case studies van innovatieve accountantskantoren zien dat businessmodel vernieuwing ook in deze sector goed mogelijk is. Mkb-accountants veranderen hun businessmodel tot op heden voornamelijk door gebruik te maken van informatie- en communicatietechnologie. Andere hefbomen voor vernieuwing worden weinig ingezet, dus daar is nog veel winst te behalen. Bijvoorbeeld door anders te sturen en organiseren, maar ook door samen met externe partijen te werken aan nieuwe vormen van dienstverlening.

De behoudende cultuur van veel mkb-kantoren en de sterke focus op interne samenwerking staat businessmodel vernieuwing nog in de weg. Er is meer kennis van buiten de organisatie nodig, maar daar moeten de kantoren vanzelfsprekend wel voor open staan. Positief is dat ‘transformationeel’ leiderschap niet ongewoon is onder de vennoten van mkb-accountantskantoren. Dit meer inzetten kan het innovatieproces versnellen.

Onderzoeksmethode
Onder ruim tweeduizend vennoten is een vragenlijst verspreid die door ongeveer tweehonderd van hen is ingevuld. Vijf onderwerpen kwamen daarbij aan bod:

  1. de algemene kenmerken van het kantoor
  2. de kenmerken van het businessmodel in het bijzonder
  3. de druk die wordt ervaren vanuit de omgeving om het businessmodel te innoveren
  4. de focus ten aanzien van businessmodel replicatie en vernieuwing en de oriëntatie op klanten of een eigen strategische visie
  5. de hefbomen die worden ingezet om het businessmodel te veranderen en de zaken die dat proces versnellen of vertragen.

Om de cijfermatige inzichten, die met de vragenlijst werden verkregen, te verrijken zijn ook interviews afgenomen. Dat resulteerde in een uitgebreide beschrijvingen van bijzondere kantoren.

NEMACC
NEMACC is het kenniscentrum van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) en de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Rapportage
De volledige rapportage is hier te lezen.