Nieuw project High Value Professional Services

Veranderingen in het bedrijfsleven blijven met onwaarschijnlijke snelheid toenemen. Dit leidt tot grote onzekerheid bij high value professional services (HVPS), zoals advocaten en adviseurs. Deze branches groeien sneller dan de economie in het algemeen. Zij nemen maar liefst meer dan 20% van het BNP voor hun rekening in de meeste ontwikkelde landen en worden turbulenter naarmate nieuwe verdienmodellen opkomen. Fundamentele herbezinning op organisatie- en governance-structuren is hierdoor noodzaak. De ontwikkeling van innovatieve en succesvolle businessmodellen vraagt om fundamenteel en creatief denkwerk over nieuwe configuraties en oplossingen.

Lees verder

Symposium Zelfsturing in de Praktijk was een succes

Inscope Consulting organiseerde op 31 maart 2016 een symposium over zelfsturing in het Erasmus Paviljoen. Na een inleiding van Niels van der Weerdt, manager van Inscope Consulting, schetste Prof. Henk Volberda het landschap met de diverse vormen. Daarna deelden ervaringsdeskundigen van verschillende bedrijven hun kennis en kunde aan de bezoekers en konden zij de opgedane kennis toepassen op hun situatie tijdens de verdiepende workshops. Foto’s van het symposium:

Lees verder