Toenemende turbulentie vraagt om meer flexibiliteit

De 21e eeuw stelt managers voor ongekende uitdagingen. Technologische innovaties, veranderende regelgeving en economische instabiliteit leiden er toe dat steeds meer organisaties in een hyper competitieve omgeving komen te opereren. Organisaties vergroten hun overlevingskans als zij ruimte bieden voor flexibiliteit.

Jouw uitdagingen

Als leidinggevende zal je het voortouw moeten nemen bij het bepalen van de gewenste vorm van flexibiliteit. Maar wat is wijsheid? Hoe kun je de schijnbare tegenstelde behoefte aan stabiliteit en efficiency vereenzelvigen met de noodzaak tot innovatie en vernieuwing? Welke ingrepen zijn nodig in de organisaties om condities te creëren voor zowel operationele als strategische flexibiliteit?

Onze oplossingen

Met het raamwerk flexibiliteit bieden wij je een coherente structuur en een begrippenkader om de discussie over flexibiliteit te faciliteren. Onze theorieën over organisatieflexibiliteit zijn wetenschappelijk onderbouwd. Daarnaast zijn onze modellen gebaseerd op een database met meer dan 6000 respondenten uit het bedrijfsleven en de publieke sector.

Quick Scan Flexibiliteit

De Quick Scan kan op individuele basis worden ingevuld, maar ook breder worden uitgezet in je organisatie. Je verkrijgt snel een gedeeld kader voor je onderlinge discussie en uitgangspunten om je inzichten te delen.

Individuele scan en rapportage

Snel doordringen tot de materie en inzicht in je organisatie. Een enkele licentie kost €50. Voor 10 licenties betaal je slechts €250. Je ontvangt een licentie gratis bij aanschaf van het boek ‘De Flexibele Onderneming’ van Henk Volberda.

Teamscan en workshop

Onder deskundige begeleiding kennis en inzicht delen met je management team. Je management team vult onafhankelijk van elkaar de scan in. Na een presentatie van de resultaten, begeleiden we een workshop gericht op het bepalen van een koers naar permanente flexibiliteit.

Concernbrede analyse

Breng de verschillen tussen business units en afdelingen aan het licht en ontwikkel een gebalanceerde revitalisatiestrategie voor je gehele organisatie. Ons team van onderzoekers en consultants voert een complete maatwerk analyse uit en adviseert je over de optimale flexibele organisatievorm en biedt ondersteuning bij organisatieontwikkeling.