Grip op kwaliteit voor MKB-accountantskantoren

Hoe kunnen partners van MKB-accountantskantoren de kwaliteit van hun organisaties blijvend verbeteren? Over die vraag gaat Inscope Consulting zich de komende tijd buigen in opdracht van NEMACC.

De vragen die aan de orde komen zijn: wat betekent kwaliteit voor verschillende stakeholders, hoe meet je kwaliteit van een organisatie en hoe kan een innovatieve en participatieve aanpak bijdragen om de kwaliteit te verbeteren?

Door middel van kwalitatief en kwantitatief onderzoek (case studies en surveys) zal Inscope Consulting een antwoord geven op deze vragen. Om uiteindelijk elk kantoor in staat te stellen een eigen, persoonlijke definitie van kwaliteit te bepalen en meer grip te krijgen op kwaliteitsverbetering.

Eerder dit jaar heeft Inscope Consulting in opdracht van NEMACC onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van businessmodel innovatie voor MKB-accountantskantoren.