De wereld waarin high value professional service firma’s (HVPS) zoals accountants, advocaten en consultants opereren, verandert sterk. Terwijl technologische innovaties nieuwe manieren om professionele diensten te leveren mogelijk maken, veranderen de eisen die ervaren cliënten en een nieuwe generatie jonge professionals stellen aan bedrijven. Tezamen met ander internationale en lokale trends vormt dit een ongekende competitieve uitdaging voor gevestigde firma’s, waarbij nieuwe innovatieve business modellen een steeds urgentere rol gaan spelen.

Her en der worden antwoorden geformuleerd en nieuwe modellen toegepast door start-ups en enkele grote internationale spelers, waarbij lang niet alle pogingen slagen. De tijd is gekomen om deze pogingen tot innovaties op een systematische wijze te onderzoeken en uit te vinden wat wel werkt voor professionele dienstverleners en wat niet.

 

Onderzoek naar toepasbare nieuwe inzichten

Onder leiding van prof. dr. Henk Volberda, van de Rotterdam School of Management, is daarmee een aanvang gemaakt door een team samen te stellen van ervaringsdeskundigen in het onderzoeken en leiden van professionele services firma’s. Hun onderzoek geeft meer inzicht in de wijze van professionele dienstverlening in de toekomst en identificeert innovaties die de meeste voordelen brengen voor professionals en hun cliënten.

 

Een learning community identificeert innovatieve businessmodellen en aanpakSchema patroonanalyse

De praktische resultaten zullen gegenereerd worden door een learning community; een consortium met een beperkt aantal high professional services firma’s. De community heeft als doel het identificeren van veelbelovende innovatieve businessmodellen en de beste aanpak om deze modellen te implementeren. Deze kennis wordt verkregen doormiddel van een patroonanalyse (klik op het schema aan de rechterkant voor verdere uitleg)

Lees hier meer over het plan van aanpak

 

Het professional services research team

Het leiderschap van dit consortium is in handen van Prof. dr. Henk Volberda van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Dr. Matin van der Mandele, Dr. Niels van der Weerdt en Drs. Rob Wagenaar zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken.

 

Prof.dr. Henk Volberda

HVHenk is sinds 1991 verbonden aan de vakgroep Strategie en Ondernemerschap als hoogleraar strategisch management. Hij publiceerde talloze en veel geciteerde artikelen in vooraanstaande wetenschappelijke tijdschriften en deelt zijn inzichten zeer regelmatig in de media. Recente publicaties zijn het onderscheiden boek “Re-inventing Business; hoe bedrijven hun businessmodel innoveren” en “Innovatie 3.0”. Hij begon zijn carrière als consultant bij Twijnstra Gudde en is commissaris bij In Person en NXP Semiconductors.

 

Mr. Dr. Martijn van der Mandele

MMMartijn heeft een uitvoerige staat van dienst in strategie consulting en het leidinggeven aan grote professionele firma’s: Booz & Company, Arthur D. Little and RAND Corporation. Hij leidt het Harvard Rosarium Genootschap voor alumni van het Harvard programma ‘Leading Professional Service Firms samen met Rob Wagenaar en Jan Karel van de Staay en is medeauteur van “Changing the Leopard’s Spots: Renewal of the Professional Service Firm”. Hij schreef zijn proefschrift aan de Erasmus Universiteit over leiderschap en het ‘inflection point’ en diende – en dient nog immer – als lid van raden van toezicht en RvC’s.

 

Dr. Niels van der Weerdt

NW (003)Niels is managing director van Inscope Consulting, een kennisonderneming van de Erasmus Universiteit. Hij heeft in zijn professionele leven telkens de brug geslagen tussen wetenschap en bedrijfsleven, als universitair docent en strategie consultant bij een start-up gericht op Internet strategie consulting. Zijn fascinatie voor strategie en organisatie maakte hem projectleider bij het Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie en culmineerde in zijn proefschrift over “Organisational Flexibility for Hypercompetitive Markets”.

 

Drs. Rob Wagenaar CMC

RWRob is opgeleid als bedrijfseconoom en management consultant en oprichter van adviesfirma’s in Nederland en het buitenland (WagenaarHoes, ASI Consulting, CAPA Prague). Hij adviseerde een diverse groep bedrijven en organisaties en werkte over de gehele wereld gedurende meer dan 40 jaar. Naast zijn advies werkzaamheden trad hij op als programma directeur, docent en trainer voor consultants in internationale programma’s. Meer dan 12 jaar fungeerde hij als voorzitter en lid van (inter)nationale beroepsorganisaties, waaronder de International Council of Management Consultant Institutes, ICMCI.