Nieuw project High Value Professional Services

Veranderingen in het bedrijfsleven blijven met onwaarschijnlijke snelheid toenemen. Dit leidt tot grote onzekerheid bij high value professional services (HVPS), zoals advocaten en adviseurs. Deze branches groeien sneller dan de economie in het algemeen. Zij nemen maar liefst meer dan 20% van het BNP voor hun rekening in de meeste ontwikkelde landen en worden turbulenter naarmate nieuwe verdienmodellen opkomen. Fundamentele herbezinning op organisatie- en governance-structuren is hierdoor noodzaak. De ontwikkeling van innovatieve en succesvolle businessmodellen vraagt om fundamenteel en creatief denkwerk over nieuwe configuraties en oplossingen.

Lees verder